FRYŠTÁTSKÝ HRAD v Karviné

Rezidence Slezského knížectví a slezské aristokracie 1282-1945Jeden z nejkrásnějších městských hradů Slezska, Moravy a Čech

Historické a výletní místo z doby Českého království

- Fryštátský hrad se od 11. května opět otevírá! Více informací na stránce Pro návštěvníky hradu. -

Erb Slezských knížat z panovnického rodu Piastovců na Fryštátě
Erb Slezských knížat z panovnického rodu Piastovců na Fryštátě
Erb Slezských hrabat Haugwitz von Biskupitz na Fryštátě
Erb Slezských hrabat Haugwitz von Biskupitz na Fryštátě
Erb Irsko-Slezských hrabat Taafeeů na Fryštátě
Erb Irsko-Slezských hrabat Taafeeů na Fryštátě
Erb Rakousko-Slezských hrabat Larisch-Mönnichů na Fryštátě
Erb Rakousko-Slezských hrabat Larisch-Mönnichů na Fryštátě

- 19. září roku 1922 se v zámeckém křídle Lottyhaus narodila světově známá atletka, královna českého sportu, paní Dana Zátopková -

V 15. a 16. století byl Fryštátský hrad na vrcholu své okázalosti. V 15. století byl hrad rezidencí fryštátské rodové větve slezských knížat, která měla rodové vazby na středoevropské královské rody Jagellonců, Holšanských a Zápolských. V 16. století zde sídlili poslední slezští monarchové Českého království. Ti byli potomky královsko-knížecího, Přemyslovsko-Piastovského rodu, a také zde roku 1571 vymřeli. Posledním knížecím párem, Fridrichem Kazimírem Fryštátským a Kateřinou Lehnickou, došlo ke sňatkovému spojení Horního a Dolního Slezska se sídlem na Fryštátě. Oba manželé byli také potomky krále Jiřího z Poděbrad. Okázalý knížecí dvůr, královské průvody a rytířské turnaje, exotické ptactvo v zámeckých komnatách a nejvzácnější koně v knížecí konírně, vznešené panstvo a četný fraucimor. Fryštátský hrad byl postaven za vlády Přemyslovských králů, za vlády Lucemburků byl proměněn v rezidenci slezských knížat, královský rod Jagellonců ho měl v oblibě a za vlády Habsburských císařů byl hrad prodán slezské aristokracii, která se zde udržela až do roku 1945. Vazby Fryštátského hradu na královské rody, s odkazem na zachovalé památky z doby Českého království, jsou popsány v obrazové publikaci "Gotický hrad Fryštát v Karviné", kterou si stáhněte zdarma na stránce "Historie hradu od 13. do 16. století". Od roku 1573 až do roku 1945 byl hrad sídlem slezské aristokracie, mj. Gaschinů, Taafeeů a především Larisch-Mönnichů, kteří zdejší dvůr pozvedli na nejvyšší úroveň Rakouské monarchie. Na snímku v pozadí je gotická podoba Fryštátského hradu v 15. století.

Nádvoří Fryštátského hradu, Podhradí a Zámecký park s oborou, jsou turistům volně přístupné celoročně. Otevírací dny jednotlivých částí hradu najdete v sekci pro návštěvníky