- FRYŠTÁTSKÝ HRAD V KARVINÉ -

- HORNOSLEZSKÁ REZIDENCE ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ -

- HISTORICKÉ A VÝLETNÍ MÍSTO ČR -

Jediná památka svého druhu na Moravě a ve Slezsku!


"Vedle Pražského hradu je v Fryštát jedinou dochovanou rezidencí Českého království, obývanou českou panovnickou dynastií. Dokonce Prahu překonal v délce trvání. Zatímco v Praze vymřeli Přemyslovci roku 1306, ve Fryštátě vymřeli Piastovci, jejich příbuzní a vládcové českého Slezska, až roku 1571".

FRYŠTÁT - 'SLEZSKÉ HRADČANY', klikni zde